Текст на тему Як порозумитися з людиною
 • Привіт! Я колись давно починав дивитися один фільм, його назву я не запам”ятав але памятаю чучуть сюже!

 • Монолог Івана Іскри в романе “Маруся Чурай”

 • Текст молитвы из фильма бой с тенью 3


 • текст на тему Як порозумитися з людиною

  • http://referatu.net.ua/referats/7381/164045

   "Думаю, що багато кому приємно дивитися на симпатичне дівоче обличчя з обкладинки глянсового журналу, на милу дитину, на елегантного чоловіка. Ми милуємося красивими людьми. А Антуан де Сент-Екзюпері у своїй знаменитій казці «Маленький принц» сказав: «Найголовніше — те, чого очима не побачиш» . Що це — «те» ? Що є найголовнішим у нас, чого ми не бачимо? Душу? Виходить, щира краса людини насправді непомітна. Але якось же вона виявляється… У милосерді, чуйності, здатності любити… Згадаємо добре чудовисько з казки «Червоненька квіточка» , якого Настенька покохала саме за красу душі. Згадаємо дзвонаря Квазімодо з «Собору Паризької Богоматері» Гюго, під потворною зовнішністю якого виявилися світлі почуття. Але ж некрасивим і інвалідам набагато важче зберегти щиросердечну красу, аніж звичайним людям. Саме обділені Богом фізично, вони нерідко бувають озлоблені на увесь світ. Якою ж силою душі треба володіти, щоб не образитися за таких обставин на всіх?

   Одного разу я прочитала в якійсь газеті історію дівчини, прикутої до інвалідного крісла. Ця дівчина вийшла заміж і, за її словами, зовсім щаслива. Бабусі на лавочці біля під’їзду, звичайно, розпускали плітки: «Дівчисько-то — інвалід, а тут раптом — весілля! Ну яка дружина з каліки? » Не знали бабусі, що дівчина ця — не звичайна, а «чудова» — так називає її чоловік. Не знали вони й іншого: у молодої подружньої тіари багато друзів, які приходять до їхнього будинку, щоб поспілкуватися із завжди веселою і привітною господинею. І для них не існує інвалідного крісла, вони його просто не помічають…

   Краса внутрішня непомітна, вона виявляється у всіх учинках людини, — у її душі. Це гармонія із самим собою і навколишнім світом. Вона руйнує стіну нерозуміння, зла, ненависті. Вона зігріває всіх, хто знаходиться поруч з людиною, яка її випромінює. Чи знає хто-небудь, звідкіля береться ця душевна краса? І звідкіля береться душевне каліцтво? Мені здається, що все це дано понад силу. Шкода тільки, що людей, красивих щирою красою, так мало. Але вони є, і це вселяє оптимізм. Напевно, той, хто не оцінить цю красу, не оцінить уже нічого в людині, навіть привабливу зовнішність… "
   І я впевнена, що щира душевна краса — це та сама краса, що врятує світ.
   http://znanija.com/task/520244

  Вас заинтересует

 • Привіт! Я колись давно починав дивитися один фільм, його назву я не запам”ятав але памятаю чучуть сюже!

 • Монолог Івана Іскри в романе “Маруся Чурай”

 • Текст молитвы из фильма бой с тенью 3 • Последние новости


  Спор в корпоративном праве. Часть 7

  7. Обеспечение эффективности в реализации норм права. Общепризнано, что управомочивающие нормы, установленные государством, реализуются людьми более охотно, чем обязывающие и запрещающие. Это связано с тем, что степень волевого начала в данном случае выше. Нормы же корпоративного права, особенно это положение касается норм, регулирующих внутреннюю жизнь корпораций, в большей мере, нежели «централизованные», выражают волю коллектива. Люди выполняют собственные решения и действуют тем энергичнее, чем шире у них возможность пр...
  Читать далее »

  Лицензионный режим предпринимательской деятельности

  Регулирование бизнеса со стороны государства в значительной степени обеспечивается наличием лицензионного режима предпринимательской деятельности, который, по сути, представляет собой совокупность методов и способов правового регулирования определенных (подлежащих лицензированию) видов деятельности. Лицензирование осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также иными нормативными актами. Так, например, лицензирован...
  Читать далее »

  Понятие ценной бумаги. Часть 5

  Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам производится по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного ...
  Читать далее »

  Понятие и признаки корпорации. Часть 6

  И, наконец, Пятый признак, отличающий корпорации от других образований, заключается в том, что любая корпорация создается для осуществления какой либо социально полезной деятельности. Нужно признать, что ни прямого и четкого законодательного определения понятия «социально полезная деятельность», ни перечня видов деятельности, относимых к таковой, не существует. Вместе с тем в нормах российского законодательства определенные виды деятельности характеризуются как «представляющие опасность для личности, общества или госуда...
  Читать далее »

  Ответственность за нарушение корпоративных норм. Часть 13

  Действительно, согласно пункту 2 ст. 44 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов. Участники корпораций если и могут предъявить подобный иск, то только в интересах корпорации, поэтому истцом в любом случае должна выступать сама корпорация. Кроме того, возможности для предъявления подобного иска участниками корпораций значительно сужаются и потому, что для предъявления такого иска к членам совета директоров или коллегиального исполнительног...
  Читать далее »

  Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Часть 2

  Что же касается дисциплинарной ответственности, подчеркнем, что ее приходится применять к работникам, виновно не исполняющим или недобросовестно исполняющим свои трудовые обязанности, т. е. за дисциплинарные проступки. Как справедливо указывает Т. В. Кашанина1, объем корпоративного правотворчества в данном случае гораздо ниже. В целом же за нарушение трудовых обязанностей в соответствии с положениями трудового законодательства администрация корпорации может наложить следующие Дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): замечание; выговор; у...
  Читать далее »

  Спор в корпоративном праве. Часть 6

  Для моделирования таких быстротекущих процессов, каким, в частности, является предпринимательская деятельность, государственное регулирование подходит не всегда. Законодатель может указывать только общие ориентиры, предоставляя участникам гражданского оборота возможность самим определять вид деятельности, условия ее осуществления, устанавливать цену в процессе реализации ее результатов и т. д. Государство должно регламентировать лишь некоторые стороны такой деятельности: налоги, экологические требования, нормы, касающиеся охраны труда, мин...
  Читать далее »