Що таке чисте мистецтво у російській поезії? Назвіть яскравих представників чистого мистецтва!!
 • Анализ стихотворения “чему бы жизнь нас ни учила” тЮТЧЕВ

 • Нужно выучить математику с нуля! Пояснения смотрите внутри

 • В какое можно поступить спортивное учебное заведение после 9 класса занимаюсь легкой атлетикой ???Срочно!!!


 • Що таке чисте мистецтво у російській поезії? Назвіть яскравих представників чистого мистецтва!!

  • Афанасій Фет (1820-1892)- представник „чистого мистецтва” в російській поезії.

   Вічність я бачу крізь роки і хвилі І сонце світів пізнаю променисте.
   Афанасій Фет

   «КРАСА ВПЛИВАЄ НАВІТЬ НА ТИХ, ХТО її НЕ УСВІДОМЛЮЄ»

   Як і Федір Тютчев, Афанасій Фет у мистецтві -- типовий лірик: обидва не писали ні художньої прози, ні великих ліро-епічних поем. Як і в Тютчева, у Фета-Шеншина були особливі біографічні причини для того, щоб його голос у літературі був не схожий на звичні голоси «романтиків» та «реалістів» . Літературознавці часто ставлять цих двох поетів поряд, адже обох важко зарахувати до того чи того літературного напряму. Нарешті, так само, як і Тютчеву, Фету судилося довге поетичне життя — хоч були у ньому й довгі перерви, коли роки або й десятиліття виявлялися поетично безплідними.. .
   На цьому «схожість» Фета і Тютчева закінчується. І поетами, і людьми вони були абсолютно різними, навіть мало знайомими між собою. А наявність у російській поезії другої половини XIX століття ніжних ліриків, які «не вписувалися» в тогочасні уявлення про сутність та завдання поезії, — явище об'єктивне, не залежне від волі ні самих поетів, ні їхніх критиків. Це явище досліджують численні фахівці та прихильники поезії.
   До речі, Афанасій Фет був переконаний, що взагалі всім людям слід хоча б іноді замислюватися над існуванням у світі «чистої краси» . У статті «Про поезії Тютчева» Фет писав: «Краса розлита по всьому світу і, як усі дари природи, впливає навіть на тих, хто її не усвідомлює, так само, як повітрям дихає і той, хто, може, й не підозрює про його існування» .
   Проблема лише в тому, що інколи той, хто не підозрює про існування повітря, починає його псувати, заважаючи нормально дихати не тільки людям, а й собі. Так само буває й з красою.. .

   А ось остання з поезій про щасливе кохання, написана влітку 1850 року, — «Шепіт.. . Ніжний звук зітхання... »

   Шепіт.. . Ніжний звук зітхання.. .
   Солов'їний спів.. .
   Срібна гра і колихання
   Сонних ручаїв.
   Ночі блиск.. . Тремтіння тіней.. .
   Тіні без кінця.. .
   Ненастанні, дивні зміни
   Милого лиця.. .
   У хмаринках - пурпур рози,
   Відблиск янтаря.. .
   І цілунків пал, і сльози,
   І зоря, зоря!
   (Переклад М. Рильського)

   Якщо у світовій літературі шукати аналог цій ліричній перлині, то ним виявиться фаустівська «зупинена мить» . Фет мав цю фаустівську владу над миттю, навіть над мовою, яка, здається, також завмерла у вірші. Мало знайдеться у світі віршів, написаних лише підметами, без присудків!. . Поетові справді не потрібно дієслів, бо герої його вірша — Він, Вона та Природа — не діють (хоч насправді діють — шепочуть, зітхають, слухають солов'їний спів і жеботіння струмка, цілуються і плачуть) , оскільки не дія, а її миттєве переживання, що саме таким, незмінним, залишиться у пам'яті, є предметом фетівсь-кого поетичного зображення.
   У царині поезії Фет відкриває емоційний парадокс: ми живемо теперішнім, пов'язуємо надії з майбутнім, проте глибоко переживати здатні лише минуле. Однак філософське осмислення цього парадоксу Фет-митець залишає на майбутнє, бо Фету-людині треба було виживати, вперто йти до здійснення мрії, що від розпачу перетворилася майже на манію.
   http://school.xvatit.com/index.php

  Вас заинтересует

 • Анализ стихотворения “чему бы жизнь нас ни учила” тЮТЧЕВ

 • Нужно выучить математику с нуля! Пояснения смотрите внутри

 • В какое можно поступить спортивное учебное заведение после 9 класса занимаюсь легкой атлетикой ???Срочно!!! • Последние новости


  Спор в корпоративном праве. Часть 7

  7. Обеспечение эффективности в реализации норм права. Общепризнано, что управомочивающие нормы, установленные государством, реализуются людьми более охотно, чем обязывающие и запрещающие. Это связано с тем, что степень волевого начала в данном случае выше. Нормы же корпоративного права, особен...
  Читать далее »

  Лицензионный режим предпринимательской деятельности

  Регулирование бизнеса со стороны государства в значительной степени обеспечивается наличием лицензионного режима предпринимательской деятельности, который, по сути, представляет собой совокупность методов и способов правового регулирования определенных (подлежащих лицензированию) видов дея...
  Читать далее »

  Понятие ценной бумаги. Часть 5

  Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам производится по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании пр...
  Читать далее »

  Понятие и признаки корпорации. Часть 6

  И, наконец, Пятый признак, отличающий корпорации от других образований, заключается в том, что любая корпорация создается для осуществления какой либо социально полезной деятельности. Нужно признать, что ни прямого и четкого законодательного определения понятия «социально полезная деятельн...
  Читать далее »

  Ответственность за нарушение корпоративных норм. Часть 13

  Действительно, согласно пункту 2 ст. 44 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов. Участники корпораций если и могут предъявить подобный иск, то только в интересах корпорации, поэтому истцом в лю...
  Читать далее »

  Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Часть 2

  Что же касается дисциплинарной ответственности, подчеркнем, что ее приходится применять к работникам, виновно не исполняющим или недобросовестно исполняющим свои трудовые обязанности, т. е. за дисциплинарные проступки. Как справедливо указывает Т. В. Кашанина1, объем корпоративного правотворчес...
  Читать далее »

  Спор в корпоративном праве. Часть 6

  Для моделирования таких быстротекущих процессов, каким, в частности, является предпринимательская деятельность, государственное регулирование подходит не всегда. Законодатель может указывать только общие ориентиры, предоставляя участникам гражданского оборота возможность самим определять вид ...
  Читать далее »