Народни прикметники з присливниками
 • Что буде 2012 году 21 декабря

 • В евразии лето какое время года в австралии


 • народни прикметники з присливниками

  • http://traditions.org.ua/narodni-prikmet..

   Приказки та народні прикмети

   Жито, як стіна.

   Жито таке, що й вуж не пролізе.

   Усе те пригодиться, що на полі корениться. З гречки й проса – і каша, й паша.

   Просто боїться, а дощеві кланяється.

   Як діждемо літа, та нажнемо жита, поставимо в поки, та вдаримо в гопи.

   Чекайте, ціпи, прийде на вас осінь.

   Соловейко вдавився ячмінним колоском, а зозуля мандри кою.

   Летить літо, як крилами.

   Літом і мале піде, то вробить.

   Літом сякий-такий бур’янець, а хліба буханець, то й ситий чоловік.

   Літо на зиму робить.

   Хто в літі гайнує, той зимі голодує.

   Влітку день – год.

   Петрівка на хліб катівка.

   Після Івана не треба жупана.

   Коли до Йвана просо буде з ложку, то буде і в ложку.

   До Іллі хмари ходять за вітром, а з Іллі проти вітру. Спасівка – ласівка, а Петрівка – голодівка. Прийшов Спас, держи рукавички про запас.

   В погоду і смутний веселим буває.

   Літом одгрібають ногами, а взимку брали б руками, та не буде того часу.

   Прийде літо, то є розмаїте; прийде зима, то хліба нема, і чоботи ледащо, й робити нема що.

   Приказки та народні прикмети

   Варвара ночі ввірвала. — Варвара мостить, Сава гвоздить, а Микола крепить.

   На Новий Рік прибавилось дня на заячий скік. — Тріщи, не тріщи, вже минули Водохрещі.

   Дми, не дми — не к Різдву йде, а к Великодню.

   Ha Стрітення зима з літом пострічаються.

   На Обрітення обертаються птиці до гнізда, хлібороби до плугів.

   Масляниця — баламутка: обіщала масла й сиру, та не хутко.

   В Великім пості не ходи в гості.

   Морозе, морозе, іди куті їсти! — Будьте здорові з колядою!

   Узвар на базар, а кутя на покутя.

   Гоп, коляда! — Просили батько й мати, і я вас прошу на чесні дари.

   Зима! Кожуха нема, чоботи ледащо й їсти нема що.

   Холодно, вдягнувшись в одно! — Мороз невелик, та стоять не велить.

   Сійся, родися, жито-пшениця, всяка пашниця! На щастя, на здоров'я, на Новий рік, щоб було ліпше, як торік! Який Покров, така й зима (випаде снiг — до снiжної зими, вiтер зi сходу — до холодної). Якщо журавлi вiдлетiли до Покрову — буде холодна i рання зима.
   Літом сякий-такий бур’янець, а хліба буханець, то й ситий чоловік.
   Соловейко вдавився ячмінним колоском, а зозуля мандрикою.
   Прийде літо, то є розмаїте; прийде зима, то хліба нема, і чоботи ледащо, й робити нема що.
   Жовте листя обпадає повільно - мороз настане не скоро.
   Журавлі відлітають у вирій високо, повільно, стиха курличучи - осінь буде довгою і погожою.
   Чим сильніший вітер - тим менша ймовірність місцевих заморозків
   Перед настанням морозiв свинi щiльно туляться одна до одної, перед хуртовиною - вищать, а перед бурею - тягають солому.
   Якщо корови ввечерi особливо жадiбно скубуть траву, завтра чекайте дощу; худоба збивається до купи - на негоду.
   Якщо пір'їсті хмари вигинаються вузькою смугою, то невдовзі буде забивний дощ з бурею.
   Граки групами, покрикуючи, метушаться над гніздами - то сядуть, то знову злетять - погода зміниться.
   На луках чи в лісі розпустилися золотаво-жовті дзвіночки первоцвіту - настануть теплі дні.

   Так холодно, що якби не вмів дрижати, то змерз би. — Холодно, хоч вовків ганяй.

   Голодний поле перебіжить, а голий три.

   Зимою сонце світить, та не гріє.

   Приказки та народні прикмети

   На Теплого Олекси щука-риба лід хвостом розбиває.

   Який день на Благовіщення, такий І на Великдень.

   К Великодню сорочка Хоч лихенька, аби біленька.

   Як піде дощ на Юрія, то буде хліб і в дурня.

   На Юрія ворона в житі сховається.

   До Миколи ніколи не сій гречки, не стрижи овечки. — Теплий апріль, мокрий май — буде хліб, як гай.

   Не прийдеться в середу Вшестя, завжди в четвер.

   До Духа не ховай кожуха; по Святім Дусі та все в кожусі.

   Христос воскрес! » — «Воістину воскрес! »

   Де той у Бога Великдень, а він уже з крашанками

   Верба б'є, не я б'ю!

   За тиждень В

  Вас заинтересует

 • Что буде 2012 году 21 декабря

 • В евразии лето какое время года в австралии • Последние новости


  Спор в корпоративном праве. Часть 7

  7. Обеспечение эффективности в реализации норм права. Общепризнано, что управомочивающие нормы, установленные государством, реализуются людьми более охотно, чем обязывающие и запрещающие. Это связано с тем, что степень волевого начала в данном случае выше. Нормы же корпоративного права, особенно это положение касается норм, регулирующих внутреннюю жизнь корпораций, в большей мере, нежели «централизованные», выражают волю коллектива. Люди выполняют собственные решения и действуют тем энергичнее, чем шире у них возможность пр...
  Читать далее »

  Лицензионный режим предпринимательской деятельности

  Регулирование бизнеса со стороны государства в значительной степени обеспечивается наличием лицензионного режима предпринимательской деятельности, который, по сути, представляет собой совокупность методов и способов правового регулирования определенных (подлежащих лицензированию) видов деятельности. Лицензирование осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также иными нормативными актами. Так, например, лицензирован...
  Читать далее »

  Понятие ценной бумаги. Часть 5

  Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам производится по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного ...
  Читать далее »

  Понятие и признаки корпорации. Часть 6

  И, наконец, Пятый признак, отличающий корпорации от других образований, заключается в том, что любая корпорация создается для осуществления какой либо социально полезной деятельности. Нужно признать, что ни прямого и четкого законодательного определения понятия «социально полезная деятельность», ни перечня видов деятельности, относимых к таковой, не существует. Вместе с тем в нормах российского законодательства определенные виды деятельности характеризуются как «представляющие опасность для личности, общества или госуда...
  Читать далее »

  Ответственность за нарушение корпоративных норм. Часть 13

  Действительно, согласно пункту 2 ст. 44 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов. Участники корпораций если и могут предъявить подобный иск, то только в интересах корпорации, поэтому истцом в любом случае должна выступать сама корпорация. Кроме того, возможности для предъявления подобного иска участниками корпораций значительно сужаются и потому, что для предъявления такого иска к членам совета директоров или коллегиального исполнительног...
  Читать далее »

  Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Часть 2

  Что же касается дисциплинарной ответственности, подчеркнем, что ее приходится применять к работникам, виновно не исполняющим или недобросовестно исполняющим свои трудовые обязанности, т. е. за дисциплинарные проступки. Как справедливо указывает Т. В. Кашанина1, объем корпоративного правотворчества в данном случае гораздо ниже. В целом же за нарушение трудовых обязанностей в соответствии с положениями трудового законодательства администрация корпорации может наложить следующие Дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): замечание; выговор; у...
  Читать далее »

  Спор в корпоративном праве. Часть 6

  Для моделирования таких быстротекущих процессов, каким, в частности, является предпринимательская деятельность, государственное регулирование подходит не всегда. Законодатель может указывать только общие ориентиры, предоставляя участникам гражданского оборота возможность самим определять вид деятельности, условия ее осуществления, устанавливать цену в процессе реализации ее результатов и т. д. Государство должно регламентировать лишь некоторые стороны такой деятельности: налоги, экологические требования, нормы, касающиеся охраны труда, мин...
  Читать далее »