Что такое финансовій контроль госслудащего?
 • Kak ustanovit roditeskiy kontrol na windows xp


 • что такое финансовій контроль госслудащего?

  • Читайте 12 статью "Закона Украины" от 07.04.2011 № 36-VI, вступившего в силу с 01.01.2012 г.

   http://belorga.com/legislation/403-finansovyy-kontrol-za-dohodami-i-rashodami-gossluzhaschih.html

  • тёмная исстория..
  • 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2
   частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до
   1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно,
   доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий
   рік за формою ( 3206а-17 ), що додається до цього Закону.

   Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем
   роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і
   зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через
   перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для
   догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування
   за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний
   рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію про майно,
   доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий
   рік із зазначених причин і звільняються з цього місця роботи,
   зобов'язані подати таку декларацію до розірвання трудового
   договору.

   2. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи,
   витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік
   Президента України, Голови Верховної Ради України, народних
   депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету
   Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України,
   Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих
   спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та
   його заступників, Голови Національного банку України, Голови
   Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів
   Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради
   України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної
   комісії суддів України, керівників інших органів державної влади
   та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади
   (комісій, рад) , керівників органів місцевого самоврядування та їх
   заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх
   подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях
   відповідних органів державної влади та органів місцевого
   самоврядування.

   3. У разі відкриття особою, зазначеною в пункті 1 та
   підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону,
   валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов'язана в
   десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної
   податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера
   рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

   4. Порядок зберігання документів і використання відомостей,
   зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
   фінансового характеру, та відомостей, передбачених частиною
   третьою цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України
   відповідно до вимог, встановлених законом.

   5. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в
   пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього
   Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в
   установленому законом порядку декларацію про майно, доходи,
   витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за
   формою ( 3206а-17 ), що додається до цього Закону.

  Вас заинтересует

 • Kak ustanovit roditeskiy kontrol na windows xp • Последние новости


  Спор в корпоративном праве. Часть 7

  7. Обеспечение эффективности в реализации норм права. Общепризнано, что управомочивающие нормы, установленные государством, реализуются людьми более охотно, чем обязывающие и запрещающие. Это связано с тем, что степень волевого начала в данном случае выше. Нормы же корпоративного права, особен...
  Читать далее »

  Лицензионный режим предпринимательской деятельности

  Регулирование бизнеса со стороны государства в значительной степени обеспечивается наличием лицензионного режима предпринимательской деятельности, который, по сути, представляет собой совокупность методов и способов правового регулирования определенных (подлежащих лицензированию) видов дея...
  Читать далее »

  Понятие ценной бумаги. Часть 5

  Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам производится по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании пр...
  Читать далее »

  Понятие и признаки корпорации. Часть 6

  И, наконец, Пятый признак, отличающий корпорации от других образований, заключается в том, что любая корпорация создается для осуществления какой либо социально полезной деятельности. Нужно признать, что ни прямого и четкого законодательного определения понятия «социально полезная деятельн...
  Читать далее »

  Ответственность за нарушение корпоративных норм. Часть 13

  Действительно, согласно пункту 2 ст. 44 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов. Участники корпораций если и могут предъявить подобный иск, то только в интересах корпорации, поэтому истцом в лю...
  Читать далее »

  Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Часть 2

  Что же касается дисциплинарной ответственности, подчеркнем, что ее приходится применять к работникам, виновно не исполняющим или недобросовестно исполняющим свои трудовые обязанности, т. е. за дисциплинарные проступки. Как справедливо указывает Т. В. Кашанина1, объем корпоративного правотворчес...
  Читать далее »

  Спор в корпоративном праве. Часть 6

  Для моделирования таких быстротекущих процессов, каким, в частности, является предпринимательская деятельность, государственное регулирование подходит не всегда. Законодатель может указывать только общие ориентиры, предоставляя участникам гражданского оборота возможность самим определять вид ...
  Читать далее »